Aktualności

REKRUTACJA

Ogłaszamy nabór do grupy żłobkowej dla dzieci od 1 roku życia – 2 lat do placówki przy ulicy Aleje Jerozolimskie 162a. 

AKTUALNE WYTYCZNE GIS

Szanowni Państwo,

Główny Inspektor Sanitarny opublikował nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. Wytyczne te łagodzą obostrzenia dla ww. instytucji.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

– odległości, jaka musi zostać zachowana pomiędzy rodzicami przyprowadzającymi dzieci do placówki lub w niej przebywającymi (w ramach okresu adaptacyjnego) od opiekunów

i innych rodziców/dzieci – zmniejszono ją z 2 do 1,5 m;

– kwestii uniemożliwienia stykania się ze sobą grup dzieci (obecnie jest to zalecenie, a nie nakaz);

– personelu placówki (wykreślono zapis, że mają to być osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, wprowadzając w to miejsce zapis, że do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie

osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji);

– minimalnych założeń w procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, którą ma przygotować podmiot prowadzący opiekę nad dziećmi (wskazano na konieczność skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, wskazano konkretne adresy stron internetowych, na których należy szukać informacji o procedurach postępowania w przypadku zakażenia).

 

W najnowszej aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych ujednolicono kwestię minimalnej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci dla wszystkich rodzajów placówek objętych tymi wytycznymi (czyli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) należy jednak podkreślić, że warunki lokalowe dla żłobków i klubów dziecięcych nie mogą być łagodniejsze niż te określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72 j.t.).

Całość zapisu wytycznych znajduje się w linku poniżej:
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

REKRUTACJA

Informujemy że mamy wolne miejsca w przedszkolu przy ulicy Ostródzkiej 74a:
– 4 miejsca w grupie sześciolatków (rocznik 2014)
– 2 miejsca w grupie trzylatków (rocznik 2017)

Więcej informacji pod numerem telefonu 730 004 382

PRZEDSZKOLA KONKURSOWE

Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nasze placówki przy ulicy Potrzebnej 19 ( Włochy) oraz przy ulicy Aleje Jerozolimskie 162a (Ochota)
od 1.09.2020 do 31.08.2028  będą realizowały zadania publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego. 

PRZERWA WAKACYJNA

ul. Potrzebna 19  – od 20.07 do 31.07.2020

ul. Ostródzka 74a – od 27.07 do 7.08.2020

ul. Aleje Jerozolimskie 162a – od 10.08 do 21.08.2020

ul. Powstańców Śląskich – od 10.08 do 21.08.2020

DRODZY RODZICE

Uprzejmie informujemy, że Prezydent m. st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego prowadzonego w Dzielnicy Żoliborz. W związku z tym do Niepublicznego Przedszkola Dziecięcy Kącik na ul. Broniewskiego zostaną skierowane 33 dzieci, które będą realizowały wychowanie przedszkolne w roku 2020/2021.

AKTUALNE WYTYCZNE GIS

Dnia 4 czerwca 2020 r.  Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków.
Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

DRODZY RODZICE

W zawiązku z zaistniałą sytuacją zapisy na dyżur wakacyjny zostały wstrzymane.

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy o tym Państwa. 

DRODZY RODZICE

Planujemy otworzyć nasze przedszkola od 18.05.2020.
O warunkach naboru poinformujemy Państwa jak najszybciej.
Musimy dostosować się do wytycznych, które otrzymaliśmy i chcemy przygotować się jak najlepiej do przyjęcia przedszkolaków.

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22229-otwarcie-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych?fbclid=IwAR0AZR62iChdADCOUJqXniRKOtHHdOUqY-xScConIyb7vkJLxRnjvMIAv_M

24.04.2020

Decyzją rządu wszystkie nasze placówki pozostają zamknięte do 24.05.2020

19.04.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i faktem, iż placówki oświatowe są zamknięte, wstrzymane zostają zapisy dzieci na dyżur wakacyjny. Informacja o nowych terminach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej przedszkola w późniejszym terminie.

18.04.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i faktem, iż placówki oświatowe są zamknięte, wstrzymane zostają zapisy dzieci na dyżur wakacyjny. Informacja o nowych terminach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej przedszkola w późniejszym terminie.

17.04.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i faktem, iż placówki oświatowe są zamknięte, wstrzymane zostają zapisy dzieci na dyżur wakacyjny. Informacja o nowych terminach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej przedszkola w późniejszym terminie.