Ramowy rozkład dnia

Plan ogólny

7:00 – 9:00 – schodzenie się dzieci/ zabawy dowolne

8:45 – 9:30 – śniadanie

do 10:00 – czynności higieniczne

10:00 – 12:30 – blok zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne

zajęcia plastyczne

wyjście na plac zabawy

między 10:00 – 11:00 – przekąska

12:00 – 13:30 – obiad

po obiedzie leżakowanie/ odpoczynek

14:00 – 14:30 – zajęcia dydaktyczne/ wyrównawcze

14:30 – 15:00 – zabawy dowolne

15:00 – 15:30 – podwieczorek

15:30 – 16:00 – zajęcia ruchowe

16:00 – 18:00 – rozchodzenie się dzieci/ zabawy dowolne/ wyjście na plac zabaw

17:00 – II podwieczorek

*Plan dnia w poszczególnych placówkach i grupach może się różnić.